Tuesday, 23/10/2018 - 12:10|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Chi bộ Đảng
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Kết quả công tác tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2017 của chi bộ trường THPT Chuyên

...

I. Kết quả công tác tháng 10/2017

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

- Triển khai quán triệt kịp thời đến toàn thể cán bộ, đảng viên các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, quần chúng: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cải cách thủ tục hành chính và sửa đổi lối làm việc và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phổ biến, quán triệt đến toàn thể chi bộ Quy định số 01-QĐ/TU ngày 14/7/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng: cập nhật tình hình thời sự; tình hình kinh tế chính trị xã hội trong nước, quốc tế và của địa phương; tuyên truyền về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh theo mùa; phòng chống lụt bão, …

- Chi ủy thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên, quần chúng. Tình hình tư tưởng và nguyện vọng của cán bộ đảng viên quần chúng trong chi bộ ổn định, tích cực tham gia các nhiệm vụ theo kế hoạch của nhà trường, của Sở GD&ĐT.

- Đánh giá chung về tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên và quần chúng trong tháng 9 và quý III năm 2017: ổn định về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống tốt; yên tâm công tác.

2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Sự phối hợp giữa cấp ủy - thủ trưởng cơ quan trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: tốt.

- Chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn như xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phụ đạo học sinh; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; phân công chuyên môn, ... kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng của Sở GD&ĐT.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác ôn luyện, bồi dưỡng học sinh giỏi, tham gia kỳ thi thành lập đội tuyển thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2018.

- Chỉ đạo thực hiện tốt chương trình, kế hoạch thời gian năm học 2017 – 2018;

- Chỉ đạo thực hiện tốt việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầu năm vào sáng 21/10/2017: công khai thu chi; thông qua Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ; ký kết giao ước thi đua…

- Chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện.

- Chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh nhà trường.

- Kết quả đạt được: 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đề ra.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ quan: tốt.

3. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng

- Việc thực hiện các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác xây dựng Đảng: đầy đủ, kịp thời.

- Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ: đầy đủ, đúng quy định.

- Công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật:

Cử 02 đảng viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên trẻ.

            - Chuyển đảng đi đến: 0.

- Giới thiệu quần chúng ưu tú cho đảng: 04. Trong đó hướng dẫn làm hồ sơ kết nạp Đảng cho 03 quần chúng đủ điều kiện.

- Chuyển đảng chính thức: 0.

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ: thực hiện tốt

4. Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát

- Công tác kiểm tra, giám sát: thực hiện thường xuyên

- Thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên: không

Kết quả: không có cá nhân nào vi phạm nội quy, quy chế chuyên môn và quy định về chuẩn mực đạo đức.

- Đề xuất chuẩn y, bổ sung: không   

- Nhận và giải quyết đơn thư tố cáo: không

5. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

- Công tác chỉ đạo và định hướng: chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ theo Kế hoạch.

- Các hoạt động cụ thể của Công đoàn, Đoàn Thanh niên:

+ Nhân dịp 20/10: Công đoàn tổ chức tọa đàm, giao lưu bóng chuyền.

+ Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức vào sáng ngày 21/10/2017.

+ Đoàn Thanh niên: hướng dẫn các chi đoàn tổ chức thành công Đại hội các chi đoàn, chuẩn bị cho Đại hội Đoàn trường.

6. Những tồn tại, hạn chế: không

7. Những kiến nghị đề xuất: không

II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2017

1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhân viên. Sinh hoạt chi bộ định kỳ theo quy định.

2. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường:

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của BCH TW Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

- Chỉ đạo thực hiện đúng Kế hoạch thời gian năm học theo quy định của UBND tỉnh và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của trường. Tăng cường dự giờ, thao giảng; thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ.

- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2018 theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT, kế hoạch của trường và của các đội tuyển.

3. Tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch năm 2017.

4. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

                                                                       Ban chi ủy


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết