Thursday, 18/07/2019 - 12:03|
WEBSITE THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC KẠN
Thông báo của trường
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên năm học 2018 - 2019

QĐ PHE DUYET CUA UBND TINH.pdf

CV THUC HIEN TUYỂN SINH 2018-2019.doc

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH THPT 2018-2019.doc

PHU LUC 2 (TUYEN SINH CHUYEN 2018-2019).doc

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú

Bắc Kạn, trung học phổ thông chuyên Bắc Kạn năm học 2018 – 2019

I. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trư­ờng trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên;

- Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

- Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú;  

- Quyết định số 582//QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ trướng Chính phủ, Quyết định phê duyệt thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020;

- Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn;

- Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;

- Kết quả thảo luận tại Hội nghị tuyển sinh năm học 2018 - 2019 tổ chức vào ngày 27/3/2018 tại Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn;

Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú Bắc Kạn, trung học phổ thông chuyên Bắc Kạn năm học 2018 - 2019 như sau:

II. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

1. Địa bàn, đối tượng, độ tuổi tuyển sinh.

1.1. Địa bàn tuyển sinh

            - Người học có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trường THPT chuyên Bắc Kạn và trường PTDTNT Bắc Kạn tuyển sinh trong toàn tỉnh; các trường THPT tuyển sinh theo các vùng trên địa bàn tỉnh (theo phụ lục 1).

- Người học ở tỉnh ngoài đăng ký dự tuyển sinh vào các trường THPT trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, tùy từng trường hợp cụ thể, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bắc Kạn quyết định.

1.2. Đối tượng tuyển sinh

Là người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên có độ tuổi theo quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (trường PTDTNT Bắc Kạn có đối tượng 1, đối tượng 2).

1.3. Tuổi của học sinh dự tuyển:

Theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể:

- Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi (sinh năm 2003).

- Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 và lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

- Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.  

Nếu thuộc nhiều trường hợp nêu trên chỉ áp dụng một quy định cho một trong các trường hợp đó.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh.

2.1. Chỉ tiêu tuyển sinh vào trường PTDTNT Bắc Kạn: 04 lớp, 140 học sinh (theo Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn).

2.2. Chỉ tiêu tuyển sinh vào trường THPT chuyên Bắc Kạn: 06 lớp, không quá 180 học sinh, gồm:

- 01 lớp chuyên Toán không quá 30 học sinh;

- 01 lớp chuyên Ngữ văn không quá 30 học sinh;

- 01 lớp chuyên Tiếng Anh không quá 30 học sinh;

- 01 lớp chuyên Vật lí không quá 30 học sinh;

- 01 lớp chuyên Hoá học không quá 30 học sinh;

- 01 lớp chuyên Lịch sử không quá 30 học sinh.

2.3. Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT: Thực hiện theo Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm học 2018-2019 của Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Kạn.

3. Phương thức tuyển sinh:

Phương thức tuyển sinh là thi tuyển, riêng trường THPT chuyên có thêm vòng sơ tuyển (chỉ tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã qua vòng sơ tuyển).

3.1. Môn thi và hình thức thi: Thi tự luận ba môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh (các môn điều kiện). Riêng học sinh dự tuyển vào trường THPT chuyên Bắc Kạn phải thi thêm bài thi chuyên với mức độ yêu cầu cao hơn (theo nguyện vọng đăng ký của học sinh).

3.2. Thời gian làm bài thi:

- Các môn điều kiện: Toán, Ngữ văn là 120 phút; môn tiếng Anh là 90 phút.

- Các bài thi chuyên là 150 phút.

3.3. Đề thi: Đề thi được áp dụng dưới hình thức tự luận; riêng môn tiếng Anh kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan và tự luận để đánh giá 2 kĩ năng đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ. Nội dung đề thi trong phạm vi chương trình THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu ở lớp 9.

3.4. Ngày thi:

Ngày

Buổi

Môn thi

Giờ mở đề

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

11/6/2018

SÁNG

Ngữ văn

7 giờ 05

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Tiếng Anh

14 giờ 05

14 giờ 25

14 giờ 30

12/6/2018

SÁNG

Toán

7 giờ 05

7 giờ 25

7 giờ 30

13/6/2018

SÁNG

Chuyên Toán, Chuyên Ngữ văn,

Chuyên Tiếng Anh

7 giờ 05

7 giờ 25

7 giờ 30

CHIỀU

Chuyên Vật lí, Chuyên Hóa học, Chuyên Lịch sử

14 giờ 05

14 giờ 25

14 giờ 30

3.5. Địa điểm thi: Thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường nào thì dự thi tại trường đó.

3.6. Điểm bài thi: Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu trong đề thi, điểm bài thi được cho theo thang điểm 10, được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

3.7. Hệ số điểm bài thi:

- Hệ số điểm bài thi vào các trường THPT và PTDTNT Bắc Kạn: Điểm môn Toán, Ngữ văn tính hệ số 2, điểm môn tiếng Anh tính hệ số 1.

- Hệ số điểm bài thi vào trường THPT Chuyên: Điểm các bài thi điều kiện tính hệ số 1, điểm bài thi chuyên tính hệ số 2.

4. Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên (áp dụng đối với học sinh dự tuyển vào các trường THPT và PTDTNT Bắc Kạn).

4.1. Tuyển thẳng vào trường THPT và PTDTNT Bắc Kạn:

4.1.1. Tuyển thẳng vào trường THPT các đối tượng sau:

- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;

- Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người gồm: Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm, Cống, Brâu, Bố Y, Mảng, Cờ Lao;

- Học sinh khuyết tật;

- Học sinh thuộc đối tượng tuyển sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

4.1.2. Tuyển thẳng vào trường PTDTNT Bắc Kạn các đối tượng sau:

- Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người gồm: Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm, Cống, Brâu, Bố Y, Mảng, Cờ Lao;

- Học sinh thuộc đối tượng tuyển sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

4.2. Chế độ ưu tiên:

Thực hiện theo Quy định một số nội dung thi tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 158/QĐ-SGDĐT ngày 03/4/2018 của Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Kạn (sau đây gọi là Quyết định số 158/QĐ-SGDĐT).

5. Tổ chức tuyển sinh

5.1. Thời gian, địa điểm đăng ký, nộp hồ sơ dự thi

5.1.1. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 25/5/2018 đến 06/6/2018 (cả thứ 7, chủ nhật).

5.1.2. Địa điểm đăng ký dự thi, nộp hồ sơ thi:

- Đối với các trường THPT: Thí sinh thuộc vùng tuyển nào thì đăng ký dự tuyển vào trường THPT thuộc vùng đó. Thí sinh đăng ký dự thi vào trường THPT nào thì nộp hồ sơ thi tuyển tại trường đó.

- Đối với trường THPT chuyên Bắc Kạn: Thí sinh đăng ký dự tuyển và nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THPT chuyên Bắc Kạn.

- Đối với trường PTDTNT Bắc Kạn:

+ Đối tượng 1: Học sinh đăng ký, nộp hồ sơ cho trường PTDTNT huyện nơi học sinh đang học.

+ Đối tượng 2: Học sinh đăng ký, nộp hồ sơ cho Ban tuyển sinh huyện, thành phố.

Các trường PTDTNT huyện và Ban tuyển sinh các huyện, thành phố nộp hồ sơ về trường PTDTNT Bắc Kạn chậm nhất ngày 05/6/2018.

5.2. Chuẩn bị điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ thi

Các trường THPT, PTDTNT Bắc Kạn, THPT chuyên Bắc Kạn chuẩn bị địa điểm thi, các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Nếu không đủ phòng thi thì phải liên hệ mượn địa điểm thi tại các nhà trường trên địa bàn có đủ điều kiện tổ chức thi.

5.3. Soạn thảo đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo.

- Việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Hội đồng ra đề thi, Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi và phúc khảo thực hiện theo Quyết định số 158/QĐ-SGDĐT.

- Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập 01 hội đồng chấm thi chung giữa trường THPT chuyên Bắc Kạn và trường PTDTNT Bắc Kạn; tổ chức chấm lại 10% số bài thi của các Hội đồng chấm thi (nếu cần).

- Thời gian chấm thi: Xong trước ngày 19/6/2018. Ngày 19/6/2018 các đơn vị báo cáo kết quả chấm thi về Sở Giáo dục và Đào tạo (phòng QLCLGD-CNTT).

Các nhà trường niêm yết kết quả chấm thi ngay sau khi chấm thi xong.

5.4. Hội đồng tuyển sinh

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh: Mỗi trường thành lập một Hội đồng tuyển sinh, thành phần của Hội đồng tuyển sinh thực hiện theo Điều 8 của Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hội đồng tuyển sinh có nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ tuyển sinh;

+ Tiếp nhận kết quả điểm các bài thi từ Hội đồng chấm thi để xét tuyển;

+ Căn cứ chỉ tiêu được giao và điểm xét tuyển, tổ chức xét tuyển sinh theo nguyên tắc và cách xét tuyển;

+ Lập biên bản và danh sách học sinh trúng tuyển. Biên bản xét tuyển phải có đủ họ tên, chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng; danh sách học sinh trúng truyển phải có họ tên, chữ ký của Chủ tịch hội đồng tuyển sinh;

- Được sử dụng con dấu của nhà trường vào các văn bản của Hội đồng.

Lưu ý: Hội đồng tuyển sinh các trường THPT có thêm nhiệm vụ tiếp nhận kết quả điểm các bài thi và hồ sơ của thí sinh thi vào trường PTDTNT Bắc Kạn và trường THPT chuyên Bắc Kạn mà có nguyện vọng học tại trường để xét tuyển;

5.5. Thời gian xét tuyển

- Xét tuyển tại trường: Xong trước ngày 15/7/2018.

- Xét duyệt tại Sở Giáo dục và Đào tạo: Xong trước ngày 31/7/2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng kế hoạch và phương thức tuyển sinh trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Hướng dẫn công tác tuyển sinh.

- Cung cấp mẫu hồ sơ tuyển sinh cho các đơn vị.

- Ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của các nhà trường; hội đồng ra đề thi, hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi, hội đồng phúc khảo.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh.

- Tiếp nhận hồ sơ của Hội đồng tuyển sinh, hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi.

- Ra quyết định thành lập hội đồng xét duyệt tuyển sinh và phê duyệt kết quả tuyển sinh của các nhà trường.

- Tổ chức xét duyệt tuyển sinh theo lịch (có văn bản thông báo sau).

- Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định.

- Lập dự trù và thanh toán kinh phí xét duyệt tuyển sinh.

2. Các trường THPT, PTDTNT Bắc Kạn, THPT chuyên Bắc Kạn

- Ra thông báo tuyển sinh, triển khai kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 - 2019;

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và địa phương thông báo kế hoạch tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh.

- Chuẩn bị túi đựng hồ sơ tuyển sinh, hướng dẫn cho thí sinh đăng ký dự thi.

- Tổ chức tiếp nhận hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi (lập danh sách cho học sinh ký xác nhận).

- Tiếp nhận, kiểm tra danh sách đăng kí và hồ sơ của học sinh từ các trường PTDTNT huyện, Ban tuyển sinh các huyện, thành phố (nếu có).

- Lập hồ sơ thi.

- Lập danh sách giới thiệu cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập (nộp danh sách về Phòng QLCLGD-CNTT trước ngày 01/5/2018);

- Báo cáo số liệu đăng ký dự thi về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng QLCLGD-CNTT) vào ngày 07/6/2018.

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức coi thi, chấm thi, xét tuyển nghiêm túc, đúng quy định, kiên quyết chống mọi biểu hiện tiêu cực trong tuyển sinh.

- Tổ chức xét duyệt tại tr­ường, tham gia xét duyệt kết quả tại Sở GD&ĐT.

- Niêm yết công khai tại tr­ường danh sách học sinh trúng tuyển ngay sau khi Sở GD&ĐT phê duyệt.

- Tiếp nhận khiếu nại, giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết; tiếp nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh, lập danh sách nộp kèm theo đơn, bài thi của học sinh về Sở GD&ĐT (phòng QLCLGD-CNTT).

- Niêm yết công khai tại trường kết quả phúc khảo (nếu có).

- Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật.

- Lập dự trù, thanh quyết toán kinh phí tuyển sinh theo quy định hiện hành.

Lưu ý:

- Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, các trường THPT thực hiện thêm:

+ Tiếp nhận kết quả thi và hồ sơ của học sinh dự thi tại trường THPT chuyên Bắc Kạn, trường PTDTNT Bắc Kạn, tổ chức xét tuyển theo qui định.

+ Thông báo cho học sinh không trúng tuyển đến rút hồ sơ để nộp vào trường THPT Dân lập Hùng Vương hoặc trung tâm GDTX-GDHN, trung tâm GDNN – GDTX,… theo nguyện vọng của học sinh; bố trí người trả hồ sơ cho thí sinh ngay sau khi có kết quả duyệt tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Đối với các trường có cấp THCS: Phổ biến kế hoạch tuyển sinh tới tất cả các em học sinh lớp 9 và tạo điều kiện để học sinh có đủ hồ sơ đăng ký dự thi (dự tuyển).

- Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, trường PTDTNT Bắc Kạn và THPT chuyên Bắc Kạn thực hiện thêm:

+ Thông báo kết quả tuyển sinh tới từng thí sinh.

+ Chuyển kết quả thi của thí sinh không trúng tuyển cho các trường THPT hoặc Trung tâm GDTX-GDHN, trung tâm GDNN-GDTX,… mà thí sinh có nguyện vọng đăng ký ngay sau khi có kết quả duyệt tuyển sinh tại Sở GD&ĐT.

+ Cử cán bộ (giáo viên) bàn giao hồ sơ thí sinh không trúng tuyển cho các trường THPT hoặc Trung tâm GDTX-GDHN, trung tâm GDNN-GDTX,… theo nguyện vọng đăng ký dự tuyển của thí sinh tại Sở GD&ĐT theo lịch duyệt tuyển sinh.

3. Các phòng Giáo dục và Đào tạo

Thông báo kế hoạch tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh tới các trường THCS, TH&THCS,… và chỉ đạo các trường phổ biến kế hoạch này tới tất cả các em học sinh lớp 9; tạo điều kiện để học sinh có đủ hồ sơ đăng ký dự  thi (học bạ, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời,…).

- Tạo điều kiện về địa điểm thi, giới thiệu danh sách điều động giáo viên coi thi tuyển sinh trên địa bàn nếu các trư­ờng THPT có đề nghị.

4. Các trường PTDTNT huyện

- Thông báo kế hoạch tuyển sinh tới học sinh lớp 9, động viên học sinh đăng ký dự thi.

- Tổ chức cho học sinh lớp 9 đã tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018 của trường đăng kí học lớp 10 tại các trường THPT theo vùng tuyển; lập danh sách học sinh đăng kí (theo mẫu), tập hợp hồ sơ tuyển sinh và cử người bàn giao trực tiếp cho các trường THPT trong khoảng thời gian từ ngày 25/5/2018 đến 06/6/2018 (không để học sinh tự rút hồ sơ mang đi nộp).

- Trường hợp học sinh có nguyện vọng đăng kí vào trường THPT chuyên Bắc Kạn hoặc trường PTDTNT Bắc Kạn thì chuẩn bị túi đựng hồ sơ; hướng dẫn học sinh lập hồ sơ đăng kí dự thi; thu, kiểm tra hồ sơ, lập danh sách thí sinh (theo mẫu đính kèm) và cử cán bộ (giáo viên) bàn giao trực tiếp cho trường THPT chuyên Bắc Kạn hoặc trường PTDTNT Bắc Kạn theo nguyện vọng của học sinh trong khoảng thời gian từ ngày 25/5/2018 đến 06/6/2018 (không để học sinh tự rút hồ sơ và mang đi nộp).

- Tạo điều kiện về địa điểm thi, giới thiệu danh sách điều động giáo viên coi thi tuyển sinh trên địa bàn nếu các trư­ờng THPT có đề nghị.

- Tổ chức họp ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 9 để thống nhất kế hoạch tổ chức ôn tập cho học sinh đăng ký dự thi.

5. Ban tuyển sinh các huyện, thành phố (thực hiện đối với tuyển sinh vào trường PTDTNT Bắc Kạn)

- Niêm yết công khai kế hoạch tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh tại đơn vị.

- Thông báo kế hoạch tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh đến tất cả các xã, các trường phổ thông có cấp THCS, THPT trên địa bàn.

- Phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình địa phương thông báo kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh.

- Chuẩn bị túi đựng hồ sơ tuyển sinh cho thí sinh đăng ký dự thi; hướng dẫn thí sinh lập hồ sơ đăng ký dự thi (đối với đối tượng 2).

- Chỉ đạo UBND các xã xác nhận đơn của học sinh đăng ký dự tuyển.

- Thu hồ sơ đăng ký thi tuyển lớp 10 hợp lệ của thí sinh, kiểm tra hồ sơ, lập danh sách thí sinh (theo mẫu đính kèm) và nộp về trường PTDTNT Bắc Kạn chậm nhất ngày 06/6/2018.

- Phân bổ chỉ tiêu cụ thể của đối tượng 2 dự tuyển vào trường PTDTNT Bắc Kạn cho từng vùng, từng dân tộc (nếu có).

Ghi chú: Các nội dung khác xem trong phụ lục 1, 2, 3 kèm theo.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn (phòng QLCLGD-CNTT hoặc phòng GDTrH-GDTX) theo số điện thoại 3810.598 hoặc 3870.651 để phối hợp giải quyết./.

 

 

PHỤ LỤC 2

Tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên Bắc Kạn năm học 2018 – 2019

(Kèm theo Kế hoạch số 549/KH-SGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2018

của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn)

1. Điều kiện dự tuyển

- Xếp loại học lực, hạnh kiểm hai năm học lớp 8, lớp 9 THCS đạt từ khá trở lên.

- Xếp loại tốt nghiệp THCS đạt từ khá trở lên.

2. Hồ sơ dự tuyển

2.1. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu của Sở GD&ĐT).

2.2. Giấy khai sinh (bản sao được chứng thực từ bản chính, bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu);

2.3. Bằng tốt nghiệp THCS (bản sao được chứng thực từ bản chính, bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2018);

2.4. Học bạ THCS (bản chính, bản sao được chứng thực từ bản chính, bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu);

2.5. Giấy chứng nhận được hưởng chế độ cộng điểm sơ tuyển do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

2.6. Giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.

2.7. Giấy chứng nhận có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do UBND xã, phường, thị trấn cấp nếu quá tuổi (đối với học sinh dân tộc Kinh quá từ 1 đến 3 tuổi).

2.8. Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (bản sao được chứng thực từ bản chính, bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu).

2.9. Hai (02) ảnh 3 cm x 4 cm (kiểu chứng minh nhân dân) mới chụp năm 2018, phía sau ảnh ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm sinh.

2.10. Thẻ dự thi do trường THPT chuyên Bắc Kạn cấp có dấu giáp lai ảnh; Hiệu trưởng nhà trường ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

2.11. Hai phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của học sinh.

Ghi chú: Thí sinh có đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào trường THPT khác phải nộp thêm các giấy tờ hưởng chế độ tuyển thẳng, ưu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp (theo Quy định một số nội dung thi tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 158/QĐ-SGDĐT ngày 03/4/2018 của Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Kạn). Trường THPT Chuyên phải nhập đầy đủ chế độ tuyển thẳng, ưu tiên cho học sinh dự tuyển.

3. Đăng ký, nguyện vọng dự tuyển.

- Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển nhiều nhất 02 nguyện vọng chuyên, căn cứ vào lịch thi thí sinh lựa chọn nguyện vọng cho phù hợp. Thí sinh đăng ký chuyên môn nào thì phải thi bài thi chuyên môn đó.

- Ngoài ra thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trường THPT Chuyên, được phép đăng ký thêm các nguyện vọng: Dự tuyển vào lớp 10 trường THPT khác hoặc lớp 10 bổ túc THPT tại các trung tâm GDTX-GDHN, GDNN-GDTX,… thuộc khu vực tuyển.

Trường hợp thí sinh không trúng tuyển vào trường THPT chuyên Bắc Kạn thì kết quả điểm bài thi Toán, Ngữ văn và tiếng Anh (điểm bài điều kiện) được chuyển về trường THPT hoặc trung tâm GDTX-GDHN, GDNN-GDTX,… theo nguyện vọng thí sinh đã đăng ký để làm cơ sở xét tuyển.

4. Phương thức tuyển sinh.

        4.1. Sơ tuyển: Tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh đúng đối tượng, độ tuổi, điều kiện và có hồ sơ dự tuyển hợp lệ.

4.2. Thi tuyển: Tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã qua vòng sơ tuyển.

5. Tổ chức tuyển sinh.

5.1. Vòng 1 - Sơ tuyển: Việc sơ tuyển để chọn học sinh tham gia thi tuyển vòng 2 được căn cứ vào các tiêu chí và được chấm điểm như sau:

5.1.1. Học sinh đạt giải học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh lớp 8, lớp 9 do Sở GD&ĐT tổ chức: Những học sinh đạt giải học sinh giỏi các môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học được cộng điểm khi thi chuyên Toán, chuyên Vật lí, chuyên Hoá học. Những học sinh đạt giải học sinh giỏi các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, tiếng Anh được cộng điểm khi thi chuyên Ngữ văn, chuyên Lịch sử, chuyên tiếng Anh.

Cách tính điểm:

- Đạt giải nhất cấp tỉnh: 2,0 điểm.

- Đạt giải nhì cấp tỉnh: 1,5 điểm.

- Đạt giải ba cấp tỉnh: 1,0 điểm.

- Đạt giải khuyến khích cấp tỉnh: 0,5 điểm.

Trường hợp học sinh đạt nhiều giải chỉ lấy điểm ở một giải cao nhất.

5.1.2. Học sinh đạt giải quốc gia, cấp tỉnh cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh THCS và THPT (tính cả sản phẩm tập thể).

Cách tính điểm:

- Đạt giải quốc gia từ khuyến khích trở lên hoặc giải nhất cấp tỉnh: 2,0 điểm.

- Đạt giải nhì cấp tỉnh: 1,5 điểm.

- Đạt giải ba cấp tỉnh: 1,0 điểm.

- Đạt giải khuyến khích cấp tỉnh: 0,5 điểm.

Trường hợp học sinh đạt nhiều giải chỉ lấy điểm ở một giải cao nhất.

5.1.3. Xếp loại học lực, hạnh kiểm cả năm học lớp 8, lớp 9:

- Hai năm xếp loại học lực giỏi, hạnh kiểm từ khá trở lên: 2,0 điểm.

- Một năm xếp loại học lực giỏi, hạnh kiểm từ khá trở lên: 1,5 điểm.

- Các trường hợp còn lại: 1,0 điểm

5.1.4. Kết quả tốt nghiệp THCS:

- Xếp loại Giỏi: 2,0 điểm.

- Xếp loại Khá: 1,0 điểm.

Tổ chức sơ tuyển đồng thời với việc thu hồ sơ. Học sinh đạt điểm sơ tuyển từ 2,0 trở lên được chọn vào vòng thi tuyển (vòng 2).

5.2. Vòng 2 - Thi tuyển

Tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã vượt qua vòng sơ tuyển.

6. Tổ chức xét tuyển:

- Điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển =  Điểm các bài thi (đã tính hệ số) + Điểm sơ tuyển.

- Nguyên tắc và cách xét tuyển:

+ Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh, điểm các bài thi không chuyên đều đạt lớn hơn 2,0 và điểm bài thi chuyên phải đạt từ 5,0 trở lên (điểm các bài thi không tính hệ số).

 + Cách xét tuyển: Căn cứ điểm xét tuyển, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng lớp chuyên. Nếu thí sinh đủ điểm trúng tuyển cả hai nguyện vọng thì xét trúng tuyển theo nguyện vọng 1. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: có điểm bài thi môn chuyên cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình cả năm môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết