Thứ ba, 20/04/2021 - 13:08|
WEBSITE THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC KẠN

Lịch công tác - Thời khóa biểu

Lịch công tác - Thời khóa biểu

Từ ngày 19/04/2021 đến ngày 25/04/2021

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú