Chủ nhật, 05/04/2020 - 22:05|
WEBSITE THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC KẠN

Lịch công tác - Thời khóa biểu

Lịch công tác - Thời khóa biểu

Từ ngày 30/03/2020 đến ngày 05/04/2020

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú