Tuesday, 20/04/2021 - 15:05|
WEBSITE THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC KẠN

Tổ Văn Phòng

 • Chu Thị Tư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó VP - Nhân viên Y tế
 • Nguyễn Văn Hoán
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nghỉ hưu 2019

 • Quản Thị Thuý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng VP (Nghỉ hưu 2019)
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đã nghỉ hưu 2019