Thứ ba, 20/04/2021 - 14:01|
WEBSITE THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC KẠN

Tổ Toán - Tin

 • Hà Thị Tươi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đã nghỉ hưu

 • Mai Thị Xuân Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đã nghỉ hưu

 • Nguyễn Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   nguyenhoa270583@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nhẫn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm – khoa Toán
 • Vũ Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nghỉ hưu 2016