Sunday, 05/04/2020 - 23:43|
WEBSITE THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC KẠN

Tổ Khoa học tự nhiên

 • Hoàng Thị Nhạn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm – khoa Hóa học
 • Hà Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nghỉ hưu 2017