Tuesday, 20/04/2021 - 15:16|
WEBSITE THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC KẠN

Tổ Chuyên môn

 • Vũ Thúy Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Vật lý
 • Hoàng Thị Nhạn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm – khoa Hóa học