Thứ hai, 30/03/2020 - 14:45|
WEBSITE THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC KẠN

Tổ Chuyên môn

 • Hoàng Thị Nhạn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm – khoa Hóa học