Thứ hai, 30/03/2020 - 13:22|
WEBSITE THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC KẠN

Ban Giám hiệu

 • Nguyễn Thanh Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ, giảng viên chính
  • Điện thoại:
   02093 875 394
  • Email:
   Nguyenthanhhong.c3chuyen@backan.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Họ và tên: Nguyễn Thanh Hồng

   Ngày tháng năm sinh: 20/01/1970

   Dân tộc: Kinh

   Quê quán: Kiền Bái-Thủy Nguyên-Hải Phòng

   Địa chỉ Email: Nguyenthanhhong.c3chuyen@backan.edu.vn 

   Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, giảng viên chính

   Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

   Thời gian giữ cương vị: Hiệu trưởng 01/5/2012

 • Bế Thị Bích Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm – khoa Vật lý
  • Điện thoại:
   02093 875 394
  • Email:
   Bethibichngoc.c3chuyen@backan.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Họ và tên: Bế Thị Bích Ngọc 

   Ngày tháng năm sinh: 20/10/1965

   Dân tộc: Tày 

   Quê quán: Xã Dương quang- Thành phố Bắc Kạn- Tỉnh Bắc Kạn

   Địa chỉ Email: Bethibichngoc.c3chuyen@backan.edu.vn

   Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm – khoa Lịch sử

   Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

   Thời gian giữ cương vị: 

    - Chủ tịch công đoàn: 27/10/2006

    - Phó Hiệu trưởng: 01/11/2008

   Thành tích nổi bật: Hàng năm đều đạt danh hiệu CSTĐ các cấp

   Sáng kiến kinh nghiệm: Đạt loại B

 • Nguyễn Tiến Quý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ môn Vật lý
  • Điện thoại:
   02093 875 394
  • Email:
   Quynguyentien74@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Họ và tên: Nguyễn Tiến Quý

   Ngày tháng năm sinh: 01/9/1974

   Dân tộc: Kinh

   Quê quán: Xã Thanh Cao - Huyện Thanh Oai - Tỉnh Hà Tây

   Địa chỉ Email: Quynguyentien74@gmail.com

   Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ môn Vật lý

   Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

   Thời gian giữ cương vị: 

     - Phó Hiệu trưởng: 01/9/2016

   Thành tích nổi bật: Hàng năm đều đạt danh hiệu CSTĐ các cấp